CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG

Thông Tin

Amplifier Deton TD 20A

Thông Tin Kỹ Thuật

Amplifier Deton TD 20A

Max Output Stereo: 8Ω, 2x1200W
Max Output Stereo: 4Ω, 2x1800W
Max Output Bridge: 8Ω, 3600W
 Unit price                
 Frequency Range: 20Hz-20KHz  +1.7,-0.8dB
 Input Sensitivity:  0.775V
 S/N Ratio:  ≥100dB
 Distortion ( typilcal ):  ≤0.05%
 Input Impedance: 10K Balanced, 20K un-Balanced
 Damping Factor:  (5Hz-1KHz) >200
 Slew Rate: 15V/uS
 Crosstalk: >65dB
 Protection:  Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut
 Cooling system:  2 step Fan cooling
 Power Supply:  230V~, 50Hz
 

Nhận Xét

© Copyright 2016 Tân Hùng Dũng Co., Ltd. All Rights Reserved. Web & SEO by TPO®

028.6253.9417